Uncategorised

logo pl logo ministerzdrowe zycie

14sku689logo-MK

273 mFundacja SPR-logo bezpiecznewakacje

logo akademia logo erasmusplus interreg Lietuva Polska PL v2 RGB

Komunikat do Rodziców  o strajku

i jego skutkach organizacyjnych dla uczniów.

 

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!
 
Pragnę poinformować, że mimo protestu nauczycieli, egzamin gimnazjalny odbędzie się w zaplanowanym terminie:
10 IV 2019r - historia i wos oraz język polski,
11 IV 2019r.- przedmioty matematyczno-przyrodnicze oraz matematyka,
12 IV 2019r.- język obcy.
 
Przypominamy, że uczniowie w tych dniach przychodzą do szkoły o godzinie 8.30. Zabierają ze sobą ważną legitymację szkolną, długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem, małą butelkę wody. W drugim dniu egzaminu dodatkowo należy przynieść linijkę.
Uwaga!!! Uczniowie wyznaczeni przez nauczycieli do obioru materiałów egzaminacyjnych przychodzą do szkoły o godzinie 8.00- zbiórka pod pokojem nauczycielskim po stronie podstawówki.
 
Życzymy powodzenia.
Dyrekcja szkoły

Drodzy Rodzice!

W związku z planowaną przez organizacje związkowe od 8 kwietnia 2019r. akcją protestacyjną w szkole wystąpią utrudnienia w organizacji zajęć opiekuńczych z powodu bardzo dużej liczby nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi przystępujących do strajku. Proszę Państwa o nieposyłanie dzieci do szkoły/oddziałów przedszkolnych.
Informuję, że w szkole będzie zapewniona opieka dzieciom (w świetlicy szkolnej od 6.30 do 16.00), które mimo strajku pojawią się w szkole/oddziałach przedszkolnych, a którymi w tym czasie, nie będą w stanie zająć się rodzice.
W czasie strajku nie będzie lekcji oraz nie będzie możliwości przygotowania posiłków. To rodzice muszą podjąć decyzję, co do celowości posłania dziecka do szkoły skoro nie będzie zajęć dydaktycznych.
Natomiast, jeżeli chodzi o egzaminy, to ich przeprowadzenie zależeć będzie wyłącznie od powołania komisji egzaminacyjnych o czym będę Państwa na bieżąco informować poprzez stronę internetową szkoły i e - dziennik.
W czasie egzaminów, ze względów organizacyjnych szkoła nie zapewni opieki uczniom, gdyż są ustalone dni wolne, o których zostaliście Państwo poinformowani we wrześniu 2018r.

Proszę o wyrozumiałość.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku
Dorota Szczawińska

 

 nabor

 

 

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Historia szkoły

Nasza szkoła, tradycyjnie nazywana od początku jej istnienia "dwójką", została powołana do życia w 1946 r. Jan Piotrowski został jej pierwszym kierownikiem. Szkoła rozpoczęła zajęcia w budynku obecnego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Piłsudskiego. W roku szkolnym 1946/47 mieściło się tam 12 oddziałów (klas), w których uczyło się 477 uczniów. "Ciało pedagogiczne" tworzyło 12 nauczycieli. Trudne to były czasy, ponieważ brakowało książek i ławek. W styczniu 1949 r. szkołę naszą przeniesiono do budynku przy ul. Szkolnej 5, a po dwóch latach do lokalu zastępczego przy Placu 1-go Maja 11. Dopiero w roku 1954 "dwójka" przeżyła ostatnią przeprowadzkę, tzn. do budynku, gdzie obecnie się znajduje (tj, przy ul. Małeckich 1). Dzięki ofiarności rodziców przy odbudowie zniszczonego gmachu, liczba sal lekcyjnych zwiększyła się z 6 do 12. 12 października 1963r. nadano szkole imię - "I Dywizji T. Kościuszki" i odsłonięto tablicę z tą nazwą. Natomiast 25 kwietnia 1964 r. "dwójka" otrzymała swój sztandar.

Rok szkolny 1971/72 był jubileuszem 25-lecia istnienia szkoły, który bardzo uroczyście obchodzono. W tym też roku dyrektor Piotrowski przeszedł na zasłużoną emeryturę, a jego miejsce zajął na tym stanowisku pan Jan Hawrus - długoletni nauczyciel "dwójki".

W tych latach dużym problemem był brak izb lekcyjnych dla uczniów, których liczba coraz bardziej rosła. Dlatego też na początku lat 80-ych wynajęto pomieszczenia po byłym internacie LO przy ul. 1 Maja 9. Nie nadawały się one jednak do pracy szkolnej (uczyły się tam klasy młodsze). W 1984 r. rozpoczęto budowę (na sporej części boiska szkolnego) nowego pawilonu z przeznaczeniem dla młodszych klas. Pomimo dużych trudności przy budowie, obiekt ten oddano do użytku w 1989 roku. Było to możliwe m.in. dzięki pomocy wielu ełckich firm i osób prywatnych przychylnych naszej szkole.

W roku szkolnym 1991/92, po 20 latach przykładnego kierowania placówką odszedł na emeryturę pan Jan Hawrus. To właśnie dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu w pracy na stanowisku dyrektora naszej szkoły "dwójka" uzyskała opinię szkoły elitarnej.

Nowym dyrektorem został pan Janusz Dąbrowski. Ugruntowana kadra nauczycielska i wielkie ambicje naukowe wszczepione ich wychowankom nadal przynosiły liczne sukcesy, czego szczególnym przykładem były lata: 1991/92, kiedy to uczniowie naszej szkoły zdobyli 35 tytułów laureatów konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego, a w roku szkolnym 1992/93 - 24 takie tytuły. Podstawą tych sukcesów była niewątpliwie dbałość o wysoki poziom nauczania klas najmłodszych.

Od 1 stycznia 1994 r. wszystkie ełckie szkoły podstawowe stały się placówkami oświatowymi samorządu lokalnego, to znaczy, że finansowanie ich działalności przejął budżet naszego miasta. Kuratorium Oświaty w Suwałkach sprawuje nadzór pedagogiczny.

Mimo dużych trudności finansowych, nasza szkoła prowadziła (i nadal to robi) wiele zajęć pozalekcyjnych, które służą nie tylko uczniom "dwójki". Bardzo duże osiągnięcia mają sekcje sportowe, zwłaszcza lekkoatletyczna, a także przedmiotowe. Chlubą naszej placówki jest niewątpliwie nowoczesna pracownia komputerowa, która jako pierwsza wśród ełckich szkół powstała właśnie u nas. Jest to dużą zasługą dyrektora Dąbrowskiego, który w sobie tylko znany sposób potrafił znaleźć pieniądze na komputery i wyposażenie pracowni m.in. w meble i sprzęt pomocniczy. Była to też oczywiście zasługa wielu ełckich firm i ich dyrektorów oraz rodziców dzieci uczących się w naszej szkole.

Z końcem roku szkolnego 1996/97 pan Janusz Dąbrowski złożył rezygnację z kierowania szkołą. W czasie wakacji wybrano nowego dyrektora "dwójki", którym został pan Jerzy Romanowski. Oprócz swych zajęć dyrektorskich zdążył zarazić wielu naszych uczniów grą w szachy.

Od roku szkolnego 2002/2003 funkcję dyrektora szkoły przejęła pani Maria Nowacka, wieloletnia polonistka naszej placówki.

Od roku szkolnego 2007/2008 na stanowisko dyrektora "Dwójki" została powołana przez prezydenta miasta Ełk p. Małgorzata Kopiczko wieloletnia dyrektor szkoły podstawowej w Chełchach.

Na rok szkolny 2012/2013 rozpisano konkurs na dyrektora placówki. Ponownie zmagania konkursowe wygrała  Pani Dyrektor Małgorzata Kopiczko.

25 października 2015 roku w wyborach do Sejmu i Senatu RP Pani Dyrektor odniosła sukces w wyniku którego otrzymała mandat Senatora Rzeczpospolitej Polskiej. Zaprzysiężenie nowo wybranych Posłów i Senatorów odbyło się 10 listopada 2015 roku.

W związku z powyższym Pan Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz udzielił Pani Senator urlopu na czas pełnienia tej zaszczytnej, ale i odpowiedzialnej funkcji.
Ponadto mianował obecną zastępcę Panią Dorotę Szczawińską na stanowisko dyrektora szkoły. Zastępcą od 1 grudnia 2015 roku została Pani Beata Marchel, wieloletni nauczyciel naszej placówki.
Rada Miasta   Ełku w dniu 27.06.2017r uchwałą NR XXXIII.334.17 przekształciła dotychczasową sześcioletnią Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ełku w ośmioletnią szkołę podstawową. Na podstawie Uchwały NR XLVII.463.18 Rada Miasta Ełku w dniu 26 czerwca 2018 r. zmieniła imię szkoły z „I Dywizji Tadeusza Kościuszki” na "Danuty Siedzikówny "Inki".Podsumowując lata istnienia naszej szkoły można śmiało powiedzieć, że jej największym osiągnięciem w prawie 70-letniej historii był (i jest) wysoki poziom nauczania. Na pewno zostało to osiągnięte dzięki dużemu wysiłkowi kadry kierowniczej i pedagogicznej, a także ogromnej pracy uczniów. To przede wszystkim oni przynoszą chwałę naszej "dwójce" poprzez osobisty, wysoki stopień wiedzy, która pozwala na "otwieranie drzwi" wszystkich szkół ponadpodstawowych, a później studiów.

Nasza kadra

Nasza kadra – rok szkolny 2018/2019


Dyrektor - Dorota Szczawińska


Wicedyrektorzy – Małgorzata Juszkiewicz, Beata Marchel

Pedagodzy:


1. Marta Zyskowska
2. Anna Izabella Kasprzak

Pedagog specjalny:


1. Karolina Karaś

Logopeda:


1. Agnieszka Węgłowska

Nauczyciele, wychowawcy oddziałów przedszkolnych:


1. Aneta Janowicz
2. Jolanta Krawczyk
3. Dorota Romanowska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – klasy I:


1. Marzenna Brzozowska
2. Agata Dremo
3. Barbara Matczak
4. Elżbieta Romanowicz
5. Katarzyna Zajkowska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – klasy II:
1. Anna Trochimko
2. Justyna Kończyk
3. Elżbieta Żarska
4. Jolanta Sidorek
5. Hanna Szyszło

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – klasy III:


1. Lilianna Łubian – Podgórna
2. Ewa Samsel

Nauczyciele religii:
1. Hanna Tyszkiewicz
2. Katarzyna Ziarko
3. Agnieszka Szulc
4. Małgorzata Szymanowska
5. Halina Gątowska
6. Dariusz Zuber
7. Piotr Uciński

Wychowawcy w świetlicy szkolnej:


1. Renata Homolka
2. Anna Katarzyna Pillar - Lisowska
3. Anna Filipkowska
4. Witold Rogowski

Nauczyciele języka polskiego:


1. Elżbieta Adeszko
2. Wiesława Koniecka
3. Lidia Mieczkowska
4. Honorata Sadowska
5. Marzanna Doliwa
6. Anna Śniosek
7. Maria Namiotkiewicz
8. Anna Dąbrowska
9. Barbara Andruszkiewicz
10. Anna Ewelina Koniecko

Nauczyciele historii, historii i społeczeństwa, wos:


1. Danuta Turek
2. Mariola Kondracka

Nauczyciele historii:
1. Sławomir Wantuch

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa:


1. Kamila Banachowska

Nauczyciele języka angielskiego:


1. Iwona Kacperska
2. Małgorzata Klimko
3. Dorota Prawdzik
4. Marta Gulbierz
5. Katarzyna Zawistowska
6. Daniel Michalski
7. Jolanta Chrzanowska
8. Elżbieta Januszewicz
9. Marcin Lewczuk
10. Piotr Penkiewicz

Nauczyciele języka niemieckiego:


1. Dorota Wróblewska
2. Marzanna Wyrwas
3. Ewa Kukuć

Nauczyciele języka francuskiego:


1. Jolanta Narwojsz – Zajkowska
Nauczyciele matematyki:
1. Edyta Zembrowska
2. Elżbieta Kłoczko
3. Aneta Kulesza
4. Anna Milewska
5. Ewa Bućko
6. Andrzej Kuczyński
7. Justyna Kozicka

Nauczyciel fizyki:


1. Katarzyna Choruży

Nauczyciele chemii:
1. Teresa Roszkowska

Nauczyciel przyrody/biologii:
1. Helena Brzozowska – Cieśluk
2. Bogumiła Żochowska
3. Joanna Sobotkiewicz

Nauczyciele geografii:


1. Wioletta Paczkowska
2. Sławomir Wantuch
3. Danuta Krupińska

Nauczyciele muzyki:


1. Ewa Kukuć
2. Ewa Awramik

Nauczyciele plastyki/ zajęć artystycznych:


1. Ewa Awramik
2. Anna Ewelina Koniecko
3. Bożena Wysocka – Nowicka

Nauczyciele wspomagający:


1. Maria Seniuta
2. Agnieszka Ciechanowska
3. Elżbieta Brzęk
4. Agnieszka Owczarek
5. Izabela Ratkiewicz
6. Sylwia Dwojakowska
7. Alina Zabłocka

 

Nauczyciele techniki:


1. Ewa Awramik
2. Tomasz Przekop
3. Krzysztof Maksymowicz

Nauczyciele informatyki/zajęć komputerowych:


1. Tomasz Przekop
2. Anna Koc
3. Edyta Ezeama

Nauczyciele informatyki/ zajęć technicznych:
1. Krzysztof Maksymowicz

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie:


1. Edyta Ezeama
2. Wioletta Paczkowska

Nauczyciele wychowania fizycznego:


1. Marzena Czajkowska
2. Urszula Danisz
3. Anna Karwacka
4. Beata Szczęsna
5. Gracjana Szklanowska
6. Julita Malewska
7. Urszula Paszkowska
8. Małgorzata Urbanowicz
9. Piotr Górski
10. Sławomir Skorupa
11. Janusz Lisowski
12. Tomasz Tertel
13. Paweł Żabiński
14. Ryszard Kiersnowski
15. Jarosław Przekop

Nauczyciele bibliotekarze:


1. Krystyna Kalinowska
2. Marzanna Wielgat
3. Dorota Duroł

Asystenci:


1. Natalia Łukaszewicz
2. Magda Borawska
Grażyna Piela

 

Samorząd

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 

 

ZADANIA

 

FORMY REALIZACJI

UWAGI

1.      Organizacja rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

·        udział pocztu w uroczystości,

3 września

2.      Wybory samorządu uczniowskiego.

·        wybory przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego przez poszczególne klasy,

·        wybory na przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego SU

wrzesień-pździernik

3.      Zapoznanie przedstawicieli samorządu z dokumentami.

·        zapoznanie przedstawicieli klas ze Statutem Szkoły,

·        współtworzenie ogólnego regulaminu zachowania się w klasach i na przerwach,

·        zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem;

   wrzesień

4.      Opracowanie planu pracy samorządu.

·        wypisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy,

·        ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie;

   Październik- listopad

5.      Upowszechnianie kodowania

·        Zaplanowanie i organizacja szeregu akcji upowszechniających kodowanie

cały rok szkolny

6.      Zorganizowanie dyskotek szkolnych.

·        Ustalenie terminów i ilości dyskotek szkolnych:

29 listopad 2018 (andrzejki)

10 stycznia 2019 (zabawa noworoczna)

14 luty 2018 ( walentynki)

·        dyżury przy wejściu do szkoły,

·        sprzedaż biletów,

·        kiermasz ciast

 

7.      Dbamy o estetykę, ład i porządek w naszej szkole.

·        zorganizowanie pod opieką wychowawców prac porządkowych i dekoracyjnych w klasach,

·        organizacja kontroli wypełniania obowiązków ucznia tj. noszenie mundurka szkolnego i butów zmiennych,

cały rok szkolny

8.      Obchody DNIA EDUKACJI NARODOWEJ.

·        wykonanie życzeń na akademię z okazji DEN dla nauczycieli, dyrektora i pracowników obsługi,

·        pomoc w przygotowaniu uroczystej akademii,

·        zakupienie kwiatów,

 

9.      Obchody Narodowego Święta Niepodległości.

·        wystawienie pocztu sztandarowego,

·        czytanie o niepodległości- we współpracy z biblioteką szkolną,

listopad

 

10.   Andrzejki w naszej szkole.

·        organizacja dyskoteki

·        przeprowadzenie zabaw andrzejkowych dla uczniów klas 4-6

·        zabawy andrzejkowe i poczęstunek w klasach

listopad

11.   Akcje charytatywne np.Koreczek

·        współpraca z Radą Rodziców w organizacji akcji,

·        pomoc w organizacji akcji charytatywnej „Onkoludki”

cały rok szkolny

12.   Mikołajowy wór prezentów,

·        organizacja mikołajek w szkole, ustalenie i ogłoszenie zasad obchodów mikołajek,

·        wykonanie kartek świątecznych i przesłanie im uczniom z krajów partnerskich,

grudzień

13.   W świątecznym nastroju.

·        Świąteczna dekoracja sal lekcyjnych wraz z wychowawcami i opiekunami klas, konkurs na najładniej przystrojoną klasę,

grudzień

14.   Choinka Noworoczna

·        dekoracja karnawałowa sali gimnastycznej,

·        zorganizowanie zabawy choinkowej z poczęstunkiem w salach,

·        ogłoszenie i organizacja konkursu na najpiękniej zasłany stół kanawałowy,

styczeń

15.   Walentynki

·        przygotowanie poczty walentynkowej,

·        plakaty popularyzujące ŚWIĘTO ZAKOCHANYCH,

·        doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy",

·        dyskoteka szkolna

luty

16.   Święto Wiosny –Szkolny Dzień Talentów”

·        pomoc w organizacji Dnia Talentów, przygotowanie pokazów, zabaw i konkursów, wręczenie nagród,

Marzec- kwiecień

17.   Góra Grosza

·        Udział w akcji charytatywnej „Góra Grosza”

grudzień

18.   Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

·        udział przedstawicieli społeczności uczniowskiej w uroczystości patriotyczno-religijnej organizowanej z tej okazji w naszym mieście,

·        złożenie wieńca,

·        wystawienie pocztu sztandarowego,

maj

19.   Festyn Rodzinny

·        zorganizowanie imprezy sportowej polegającej na rywalizacji między klasami w różnych konkursach, zawodach i dyscyplinach,

·        festyn rodzinny,

czerwiec

20.   Wakacje tuż, tuż.

·        wykonanie gazetki o tematyce wakacyjnej,

·        porządkowanie materiałów samorządu uczniowskiego,

·        opracowanie wniosków do pracy na następny rok,

·        współudział w przygotowaniu akademii pożegnalnej,

·        wybór nowego składu pocztu flagowego;

czerwiec

 

 

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

samorzad przewodniczaca

DARIA ZANIEWSKA

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

samorzad zastepca

 KLAUDIA CZUPER

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ROK SZKOLNY 2017/2018

Evheniia Shestakovska

Przemysław Szypulewski

Manon Bertrand

Oskar Szczepański

Zuzanna Wiszowata

Roksana Mastykarz

Szymon Wasilewski

Dominika Niecikowska

Wiktoria Wojtaś

Julia Tyszka

Kacper Grochowski

Kamil Waśniewski

Maja Żakowicz

Dominika Dmochowska

Emilia Cimochowska

Dawid Rafałowski

 

Uczniowie samorządu

 

Fragment Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku:

 

Rozdział 4

Prawa i obowiązki uczniów

§ 126.Prawa i obowiązki uczniów.

1. Każdy uczeń w szkole ma prawo do:

 • wiedzy o prawach i obowiązkach ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 im.I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ełku;
 • wiedzy o uprawnieniach przysługujących uczniowiszkoły; dostępu do statutu szkoły oraz innych dokumentów wewnątrzszkolnych;
 • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania;
 • znajomości programów nauczania i wymagań edukacyjnych podlegających ocenianiu;
 • otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach np. w sprawie promocji, klasyfikowania, karach porządkowych, świadczeń socjalnych;
 • informacji na temat życia szkolnego, w tym o organizacji zajęć pozalekcyjnych, imprezach szkolnych, rozkładu lekcji;
 • bezpłatnego podręcznika, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, z zastrzeżeniem przepisów przejściowych;
 • bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosownej do jego potrzeb i możliwości organizowanych na zasadach określonych w statucie szkoły;
 • wnioskowania i otrzymywania wsparcia w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 • wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem, jeśli nie narusza tym dobra innych;
 • wypowiadania opinii na temat programów nauczania i metod nauczania oraz spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu;
 • przedstawiania stanowiska we własnej sprawie np. w sytuacji konfliktu;
 • posiadania i głoszenia bez przeszkód własnych poglądów i opinii na każdy temat, pod warunkiem, że nie narusza praw i godności innych osób;
 • uzewnętrzniania przekonań religijnych i światopoglądowych;
 • równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu;
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, krzywdy, złego traktowania lub wyzysku;
 • poszanowania własnej godności;
 • opieki w czasie zajęć organizowanych w szkole;
 • pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
 • być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu;
 • znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy przewidywanych klasówek i sprawdzianów a także zakres materiału. W ciągu dnia może być przeprowadzony jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż dwa;
 • zgłosić nieprzygotowanie do lekcji dwa razy w semestrze;
 • zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
 • korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;
 • przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym

     a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

     b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,

     c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;

 • przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury;
 • przestrzegania postanowień zawartych w statucie.

2. Uczeń w szkole ma obowiązek:

 • przestrzegania zasad kultury współżycia;
 • dbania o honor i tradycje szkoły;
 • podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły oraz rady   pedagogicznej;
 • okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i wszystkim ludziom poprzez społeczne akceptowane formy;
 • posiadać legitymację szkolną;
 • systematycznie uczęszczać na zajęcia edukacyjne, należycie przygotowywać się do nich oraz aktywnie uczestniczyć w zajęciach, a także nie zakłócać przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie;
 • przedstawiać w określonym terminie pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie:
 1. zaświadczenia lekarskiego, następnego dnia po powrocie do szkoły,
 2. oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o uzasadnionej przyczynie nieobecności, następnego dnia po powrocie do szkoły;
 • współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed szkołą, być odpowiedzialnym za wyniki jej pracy i wszystkie sprawy społeczności uczniowskiej;
 • systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki;
 • przestrzegać porządku szkolnego, dbać o mienie szkoły, ład i estetykę w pomieszczeniach i w otoczeniu szkoły;
 • dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie przyjmować narkotyków;
 • przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o schludny i estetyczny wygląd, w związku z tym obowiązuje zakaz:
 1. noszenia biżuterii (kolczyki, naszyjniki, broszki, bransoletki, ...),
 2. noszenia odzieży odsłaniającej brzuch, dekolt, plecy,
 3. malowania włosów i paznokci,
 4. noszenia fryzur utrudniających pracę na lekcjach,
 5. makijażu;
 • przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:
 1. mogą posiadać w szkole telefon komórkowy, ale powinien być on noszony na „smyczy”, w niewidocznym miejscu,
 2. w czasie zajęć edukacyjnych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych,
 3. szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt przynoszony do szkoły,
 4. telefon komórkowy podczas zajęć edukacyjnych musi być wyłączony,
 5. na terenie szkoły obowiązuje zakaz nagrywania dźwięku i obrazu oraz robienie zdjęć;
 • na terenie szkoły obowiązkowe jest noszenie przez uczniów koszulek niebieskich i zielonych z logo szkoły
 • strój galowy obowiązuje w dni uroczystości szkolnych.

System oceniania wg średniej ważonej

Podstawa do wystawienia śródrocznej i rocznej oceny w szkole w klasach IV-VI jest średnia ważona obliczana w następujący sposób:

 1. Każdej ocenie śródrocznej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen.
 2. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I semestrze nauczyciel wystawia ocenę semestralną. Ocenę końcowo roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w II semestrze oraz średniej ważonej za pierwszy semestr liczoną wagą

Kategoria ocen

Waga oceny

Kolor zapisu w dzienniku

aktywność

1

niebieski

bieżąca

1

czarny

kartkówka

3

zielony

sprawdzian

5

czerwony

zadanie domowe

1

czarny

poprawa kartkówka

2

zielony

poprawa sprawdzian

4

czerwony

ocena za pierwszy semestr

6

czerwony

 1. Warunkiem uzyskania oceny celującej na koniec półrocza lub roku szkolnego jest spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

a)uczeń otrzymuje oceny bardzo dobre i celujące w ciągu semestru uzyskując średnią ważoną co najmniej 5,50,

b)uczeń osiąga sukcesy w przedmiotowych konkursach, w tym kuratoryjnych na szczeblu przynajmniej rejonowym.

   4) Oceny semestralne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych wg. nastepującego schematu:

celujący- średnia ważona 5,50-6,00

bardzo dobry – średnia ważona 4,5-5,49

dobry- średnia ważona 3,50-4,49

dostateczny- średnia ważona 2,50-3,49

dopuszczający - średnia ważona 1,70-2,50

niedostateczny- średnia ważona 1,69 i poniżej

ocena semestralna

5) Formy aktywności i kategoria ocen (Każdy nauczyciel kategorii ocen powinien przyporządkować formy aktywności według swojego PSO).

6)Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-„ przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali:

Ocena:

Wartość:

Ocena:

Wartość:

6

6,0

3+

3,25

5+

5,25

3

3,0

5

5,0

3-

2,75

5-

4,75

2+

2,25

4+

4,25

2

2,0

4

4,0

2-

1,75

4-

3,75

1

1

7)Wobec uczniów, którzy posiadają opinie lub orzeczenie z PPP stosuje się indywidualne kryteria oceny zgodnie z zaleceniami poradni.

4.Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst. Dopuszcza się wstawianie ( +) i ( -) w ocenianiu bieżącym.

 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w Przedmiotowych Systemach Oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.
 3. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

Regulamin zachowania się uczniów
w czasie przerw

W czasie przerwy uczeń ma prawo:

● odpocząć

● zjeść drugie śniadanie lub obiad w stołówce szkolnej

● skorzystać z toalety

● porozmawiać z kolegami

● dokonać zakupów w sklepiku szkolnym

● zwrócić się o pomoc do dyżurującego nauczyciela w każdej sprawie trudnej i wymagającej interwencji

Podporządkowujemy się poleceniom nauczycieli dyżurujących oraz pań woźnych.

Nie wolno nam: otwierać okien na korytarzach, biegać po schodach, korytarzach i siadać na parapetach okiennych, wychylać się przez okna, pluć, przebywać grupowo w toaletach, wchodzić na balustrady, przyklejać gum do ścian i klamek, wkładać szpilek do zamków.

Podczas wchodzenia – schodzenia po schodach poruszamy się prawą stroną schodów.

Przebywamy na piętrze, na którym będziemy mieli zajęcia.

Teczki ustawiamy równo przy ścianie.

Schodząc do sklepiku szkolnego lub stołówki zobowiązani jesteśmy do powrotu pod właściwą salę lekcyjną natychmiast po sygnale dzwonka na lekcję. Nie wolno nam wracać z lodami, itp..

Po dzwonku na lekcję ustawiamy się w pary przed wyznaczoną salą lekcyjną i oczekiwać w spokoju na nauczyciela.

Bez zezwolenia nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyżurującego nie wolno nam przebywać w pracowniach.

Zabronione są zabawy, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia innych uczniów (popychanie, kopanie, podstawianie nóg, bicie, itp.)

W czasie przerw zachowujemy się kulturalnie – nie krzyczymy, nie niszczymy kwiatów oraz nie zaśmiecamy budynku (boiska).

Podczas przerw nie wolno wychodzić poza szkołę bez wiedzy i zgody nauczyciela – wychowawcy.

Na boisko szkolne możemy wychodzić jedynie w dni pogodne, jeżeli na boisku znajduje się nauczyciel dyżurujący.

W czasie przerw nie wychodzimy do parku.

Podczas przerw obiadowych do jadalni schodzą tylko ci, którzy korzystają zestołówki szkolnej. Kulturalnie ustawiają się w kolejce w oczekiwaniu na posiłek.

W toaletach nie wolno:

 • jeść posiłków,
 • palić papierosów,
 • niszczyć armatury łazienkowej,
 • chlapać wodą,
 • wylewać mydła,
 • uzupełniać zeszytów,
 • przebywać w toaletach płci przeciwnej,
 • załatwiać żadnych spraw poza kwestiami higieny i potrzeb fizjologicznych.

Za złamanie regulaminu grożą kary:

● bieganie po korytarzu                                   - 5 pkt

● krzyczenie, hałasowanie, skandowanie   - 5 pkt

● plucie, przyklejanie gum                         - 10pkt

● zaśmiecać terenu szkoły                          - 5 pkt

● niszczyć mienia szkoły                           - 15 pkt, (pociągnięcie do odpowiedzialności finansowej rodziców, opiekunów)

● granie na korytarzu w: piłkę, gumę, berka, ping-ponga , metalowe blaszki itp.-5 pkt

● zaczepianie kolegów ani używać wobec nich przemocy ( szarpanie, popychanie, kopanie, podstawianie nóg i inne o charakterze agresywnym           - 20 pkt

● wykonywanie elementów gimnastycznych np.stanie na rękach, przerzut bokiem, salta -5 pkt

● dokonywanie zakupów w sklepiku szkolnym bez kolejki                             - 10 pkt

● siedzenie na schodach, parapetach                                                                   - 5 pkt

● łamanie zasad wychodzenia na podwórko                                                      -10 pkt

● wychodzenie poza teren szkoły                                                                     - 10 pkt

● nie słuchanie poleceń nauczyciela oraz innych pracowników szkoły               -10 pkt

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ełku

 

 

Komunikaty do rodziców

 

 

 

List Pani Minister Edukacji Narodowej  oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie w odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży. Projekt.

Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - inwestycja w kształcenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

L.P.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Uwagi

1.       

2 listopada 2018r.

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. Dyżur nauczycieli.

2.       

10 kwietnia 2019r.

Egzamin gimnazjalny–część humanistyczna.

3.       

11 kwietnia 2019r.

Egzamin po klasie gimnazjalny-

część matematyczno-przyrodnicza.

4.       

12 kwietnia 2019r.

Egzamin gimnazjalny –język obcy nowożytny.

5.       

15 kwietnia 2019r.

Egzamin ósmoklasisty- język polski.

6.       

16 kwietnia 2019r.

Egzamin ósmoklasisty – matematyka.

7.       

17 kwietnia 2019r.

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny.

8.       

2 maja 2019r.

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. Dyżur nauczycieli.

 

 

KALENDARZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

im. Danuty Siedzikówny „Inki”

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

L.P.

NAZWA

I półrocze

II półrocze

1.     

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018r.

4 lutego 2019r.

2.     

Czas trwania I i II półrocza

3 września 2018r.-

18 stycznia 2019r.

4 lutego – 21 czerwca 2019r.

3.     

Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych
w klasach IV-VIII i III gimnazjum

10 grudnia 2018r.

13 maja 2019r.

4.     

Zawiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych.

11-12 grudnia 2018r.

14-15 maja 2019r.

5.     

Terminy składania podań o egzaminy:

a)     

sprawdzające

----------

do 25 czerwca 2019r.

b)    

klasyfikacyjne

----------

do 18 czerwca 2019r.

c)     

poprawkowe

----------

do 18 czerwca 2019r.

6.     

Terminy egzaminów

1.       

sprawdzających

----------

do 30 czerwca 2019r.

2.       

klasyfikacyjnych

----------

do 20 czerwca 2019r.

3.       

poprawkowych

 

26-28 sierpnia 2019r.

7.     

Klasyfikacja i promowanie uczniów

a)

wystawienie ocen śródrocznych i rocznych

11 stycznia 2019r.

14 czerwca 2019r.

b)

posiedzenie komisji klasyfikacyjnych

14 stycznia 2019r.

17 czerwca 2019r.

c)

zatwierdzenie wyników klasyfikacji

15 stycznia 2018r.

18 czerwca 2019r.

8.     

Spotkania z rodzicami

a)

ogólne

25-26 września 2018r.

17-18 grudnia 2018r.

16-17 stycznia 2019r.

14-15 maja 2019r.

b)

indywidualne

15-16 października 2018r.

19-20 listopada 2018r.

11-12 marca 2019r.

15-16 kwietnia 2019r.

9.     

Posiedzenia Rad Pedagogicznych

a)

szkoleniowe

Według harmonogramu.

b)

podsumowanie pracy szkoły

15 stycznia 2019r.

25 czerwca 2019r.

c)

organizacja roku szkolnego

30 sierpnia 2018r.

30 sierpnia 2019r.

10.   

Zakończenie zajęć dydaktycznych

a)

Klasy I-VIII i III Gimnazjum

------

21 czerwca 2019r.

b)

Oddziały przedszkolne

------

21 czerwca 2019r.

           

- Wykaz podręczników

- Godziny pracy

- Kalendarz szkolny

- Wywiadówki

- Klub rodzica

Zapisz dziecko na obiady - pobierz kartę zgłoszenia!

 

Opłaty za obiady za  kwiecień 2019 do 5.04.2019

Wysokość opłaty za obiady  - na rachunek bankowy PKO BP

60 1020 4724 0000 3102 0076 0207

W tytule należy podać imię i nazwisko dziecka, klasa.

Dzieci - 32,00 zł

Nauczyciele - 44,00 zł

ODPISY

NIEOBECNOŚCI ZGŁOSZONE DO GODZINY 8.00 – ODPIS OD DNIA NASTĘPNEGO

NIEOBECNOŚCI ZGŁOSZONE PO GODZINIE 8.00 ODPIS OD DRUGIEGO DNIA NIEOBECNOŚCI

BRAK WPŁATY DO 5.04.2019 R. SPOWODUJE WSTRZYMANIE WYDANIA OBIADU DZIECKU


Zgoda na dokonanie zwrotu opłaty za miesiąc

 

 

 

Numer konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku

 47 9334 0001 0000 0056 1628 0001

NIP 848-14-07-066

Od 21 listopada 2011 r nastąpi zamiana planu lekcji. W związku z prośbą wielu rodziców i uczniów odnośnie przerw obiadowych nastapi zmiana ich długości.

Pierwsza przerwa obiadowa będzie trwała 15 minut, tzn. od 11.30 do 11.45, druga natomiast 20 minut, tzn. od 12.30 do 12.50.

Mamy nadzieję, iż poprawi to komfort spożywania naszych obiadów.

Copyright © 2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.